محصولات

باروری مصنوعی با کندو

یک ملکه تلقیح مصنوعی شده, متولد ۱۴۰۰, به همراه حدودا ۲ قاب زنبور کارگر, داخل کندو سفارش تلفنی و آنلاین از ۹۹/۷/۱۰
تحویل از ۱۴۰۰/۳/۱ الی ۱۴۰۰/۶/۱

لاین مادری تلقیح مصنوعی با کندو

یک ملکه تلقیح مصنوعی شده, متولد ۱۴۰۰, به همراه حدودا ۵ قاب زنبور کارگر کارنیکا, داخل کندو سفارش تلفنی و آنلاین از ۹۹/۷/۱۰
تحویل از ۱۴۰۰/۵/۱ الی ۱۴۰۰/۷/۱

باروری مصنوعی با کندوچه

یک ملکه تلقیح مصنوعی شده, متولد ۱۴۰۰, به همراه حدودا ۱ قاب زنبور کارگر, داخل کندوچه سفارش تلفنی و آنلاین از ۹۹/۷/۱۰
تحویل از ۱۴۰۰/۳/۱ الی ۱۴۰۰/

ملکه باروری طبیعی

لیست قیمت های فروش ملکه

باکره ۴۵
جفت طبیعی ۲۰۰تومان
تلقیح مصنوعی ۷۰۰تومان
لاین کلاس B با چهار قاب جمعیت ۴میلیون
لاین کلاس c با چهار قاب جمعیت ۳ میلیون

زمان تحویل محصولات ملکه

زمان تحویل محصولات سفارش داده شده به ترتیب از 20اسفند ماه 1399شروع میشود و به ترتیب تحویل ملکه باکره از 20اسفند99و تحویل ملکه جفت طبیعی از تاریخ 20فروردین1400 ، شروع میشود، و ملکه تلقیح مصنوعی از اول خرداد تحویل داده خواهد شد