گیاه لعل کوهستان، وعسل مشکورک

گیاه لعل کوهستان، وعسل مشکورک

این گیاه کمیاب در بخش هایی از استان فارس و ایلام و خوزستان یافت میشود

گیاه لعل کوهستان

این گیاه کمیاب در بخش هایی از استان فارس و ایلام و خوزستان یافت میشود

(Oliveria decumbens Vent.)، گیاهی است بوته ای از خانواده چتریان (Umbelliferae) که معمولاً در مناطق جنوبی ایران یافت می شود. مردم این منطقه به طور گسترده ای از قسمتهای هوایی این گیاه در درمان بیماریهای عفونی استفاده می کنند. این گیاه در جنوب ایران با نامهای “دینه” یا “دینک” یا “مشکورک” نیز شناخته می شود. در بررسی­های امیری و همکاران (2009) مشخص شد که ترکیب عمده روغن­های اسانسی این گیاه تيمول (49.3%)، گاماترپینن (23.12%) و پاراسمین (9.97%) بوده است. همچنین تحقیقات امین و همکاران (2005) نشان داد که بیشترین جـــزء روغن­های اسانسی آن به ترتیب ترکیبات مونوترپن اکسیژن­دار تیمول (47%) و کارواکرول (23.31%) است، عسل (دن) از کم یاب ترین عسل های تک گل در ایران هست، رنگ تیره با املاح معدنی و آنتی اکسیدان بالا و عطر و طعم قوی از ویژگی های آن استازکمیاب ترین عسلهای ایران، عسل دن یا مشکورک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.