انواع لاینها در نژاد کارنیکا

انواع لاینها در نژاد کارنیکا

کارنیکا آلمانکارنیکا آلمانکارنیکا اتریشکارنیکا اتریشیکارنیکا سوئیسی

دیدگاه ها بسته شده است