انتخاب نژاد زنبور ملکه

تفاوت نژاد کارنیکا و کارنیولان در چیست؟ به طور کلی این دو نژاد زنبور عسل خاستگاه متفاوتی دارند. هر کدام از این دو نوع نژاد بومی منطقه ای از اروپا هستند. در نتیجه طبیعی است که با یکدیگر تفاوت های فاحشی داشته باشند. نژاد کارنیولان بومی جزیره بالکان در کنار دریای سیاه است. این در حالی است که نژاد کارنیکا مربوط به کشور اتریش و سوییس و به ویژه دامنه کوه های آلپ است. این دو نوع نژاد زنبور عسل از نظر ظاهری شباهت زیاید به هم دارند. در مقابل در مورد اخلاق و رفتار و بسیاری از ویژگی های مربوط به تولید فراورده های زنبور عسل با یکدیگر متفاوت هستند. به همین علت انتخاب از بین این دو نژاد اهمیت بسیار زیادی برای بهره وری زنبورستان دارد. ناگفته نماند که نژاد کارنیکا یکی از محبوب ترین نژادها در جهان است. علت این موضوع نیز ویژگی های این نژاد زنبورعسل است. کارنیکا انعطاف پذیری زیادی از خود نشان می دهد و در آب و هوای می تواند دوام بیاورد. بسیاری از زنبوردارانی که با اهداف صنعتی زنبورداری مدرن را پیش گرفته اند، از این زنبور برای کلونی های خود استفاده می کنند. تفاوت های دو زنبور عسل کارنیکا و کارنیولان را می توان در موارد زیر خلاصه کرد. در واقع مقایسه این دو نژاد نشان دهنده این موضوع است که زنبور کارنیکا برتری های نسبی نسبت به کارنیولان دارد. زمستان گذرانی یکی از ویژگی ها و برتری زنبور کارنیکا نسبت به کارنیولان، زمستان گذرانی قوی و سالم ملکه این نوع نژاد از زنبور عسل است. به همین علت سلامت کلنی بیشتر حفظ می شود. وضعیت در بهار یکی از مهمترین ویژگی هایی که باید در هنگام انتخاب از بین نژادهای زنبور عسل مورد توجه قرار گیرد، وضعیت زنبور و کلنی در بهار است. رشد بسیار زیاد زنبور کارنیکا در بهار باعث می شود تا این نژاد بتواند در این فصل نیز به برداشت عسل بپردازد. این در حالی است که زنبور کارنیولان مشابه بسیاری از نژادهای دیگر، فصل بهار را بیشتر به رشد صرف می کنند و ذخیره سازی کمی از عسل طبیعی دارند. نوع مدیریت در ذخیره سازی عسل یکی از تفاوت های شاخص رفتاری بین دو نژاد زنبور کارنیکا و کارنیولان، مدیریت ذخیره سازی عسل طبیعی است. مدیریت ملکه نژاد کارنیولان به گونه ای است که باید از شبکه مهار برای جلوگیری از تخم ریزی ملکه در شان های مملو از عسل استفاده شود. این در حالی است که نژاد کارنیکا نیازی به این شبکه مهار ملکه ندارد و ملکه با مدیریتی مناسب، اصلا به سراغ این شان ها برای تخم ریزی نمی رود. میزان بچه دهی بچه دهی محدود نژاد کارنیکا که البته با اصلاح نژادهای متوالی در طول سال های گذشته به این حد رسیده است، باعث شده تا کارنیکا را به نژادی برتر در جهان تبدیل کند. این در حالی است که نژد کارنیولان هنوز تمایل بیشتری به بچه دادن کندو دارد. مقاومت در برابر بیماری ها از نظر مقاومت در برابر بیماری های مختلف به ویژه بیماری کنه واروآ، زنبور عسل کارنیکا بهتر از کارنیولان است. کارنیکا هوشمندانه تر نسبت به بیماری برخورد کرده و از شیوع آن در کلنی به صورت طبیعی جلوگیری می کند. البته این ویژگی ها در اصلاح نژاد تقویت شده است. زنبور نژاد کارنولان در این زمینه بسیار ضعیف عمل می کند. 4 بیماری که در کمین زنبور عسل است تولید بره موم یکی از ویژگی های مثبت زنبور عسل کارنولان در مقایسه به کارنیکا، میزان تولید بره موم بیشتر توسط این نژاد است. در نتیجه اگر زنبوردار قصد دارید تولید بره موم بیشتری از کندو داشته باشد، بهتر است از نژاد کارنیولان استفاده کند. البته این ویژگی نکات مثبتی هم برای نژاد کارنیکا دارد. با این حال این زنبوردار است که باید با توجه به اهداف زنبورستان خود، نژاد بهتر برای تولید عسل یا بره موم را انتخاب کند. آرام و وحشی بودن از نظر آرام بودن، کارنیکا بسیار آرام تر از کارنیولان است. به همین علت زنبوردار حتی بدون لباس های مخصوص نیز می تواند به کندو سرکشی کند. این موضوعی است که به هیچ وجه برای زنبور کارنیولان وجود ندارد. میزان تولید فراورده پارامتر آخر که از مهمترین پارامترها نیز برای بهره وری زنبورستان است، میزان تولیدات نژاد است. زنبور کارنیکا عسل بیشتری نسبت به کارنیولان تولید می کند. با این حال همانطور که گفته شد، توانایی تولید او برای بره موم بسیار کم است. در نتیجه باید زنبوردار مشخص کند که هدف او تولید بیشتر چه محصولی است تا از این نظر بتواند از بین این دو نژاد انتخاب خود را انجام دهد. خرطوم بلندتر نژاد کارنیکا است که باعث تولید بیشتر عسل توسط این نوع زنبور می شود. ییلاق و قشلاق کندوها، راهکاری برای بهره وری بیشتر زنبورستان سخن آخر یک زنبوردار موفق باید در هنگام انتخاب نژاد ملکه دقت زیادی به کار ببندد. انتخاب صحیح نژاد کمک می کند تا روند کلنی زنبور عسل مطابق میل زنبوردار باشد و محصولات مد نظر او به بهترین شکل ممکن تولید شوند. انتخاب از بین دو زنبور کارنیکا و کارنیولان عموما به سمت کارنیکا می رود. با این حال زنبوردار است که با بررسی شرایط می تواند بهترین نتیجه را برای زنبورستان خود بگیرد. البته مشورت با افراد حرفه ای نیز اثرگذار است.